Συμβουλές αγορών


Ακολουθούν τα 5 πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πριν κάνουμε οποιαδήποτε αγορά, καθώς και συμβουλές για τις αγορές μας από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Πριν κάνουμε οποιαδήποτε αγορά:

 1. Κάνε έρευνα αγοράς ακόμη και για τα φθηνά προϊόντα επιλέγοντας αυτό που σε συμφέρει περισσότερο.
 2. Μην αφήνεις να σε παραπλανούν ή να σε πιέζουν να αγοράσεις ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
 3.  Έχεις δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη και να υπαναχωρήσεις.
 4.  Έχεις δικαίωμα επισκευής, τεχνικής υποστήριξης, αντικατάστασης.
 5.  Έχεις δικαίωμα ικανοποίησης σε περίπτωση βλάβης.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έχει διαμορφωθεί σήμερα με σκοπό να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που έφεραν στην αγορά τα νέα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι νέες τεχνολογίες. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τις βασικές αρχές στις συναλλαγές που μας αφορούν όλους.

buy

Προσυμφωνητική ενημέρωση

Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε αξιόπιστα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που μας πωλούν από το τηλέφωνο, ή μέσω διαδικτύου, ή στο κατάστημα μιας Τράπεζας;

Όταν μας πωλούν προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, τηλεφωνικές συνδέσεις, οφείλουν να μας ενημερώσουν με τρόπο σαφή και κατανοητό για:

 • Τα στοιχεία του προμηθευτή (ταυτότητα, διεύθυνση).
 • Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας.
 • Την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, το ΦΠΑ.
 • Τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης
 • Τους όρους της σύμβασης όταν πρόκειται για ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως π.χ. σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικής κάρτας, ή δανείου (διάρκεια, ρύθμιση πληρωμών, πρόωρη λύση της σύμβασης) καθώς και κάθε ποσό (φόρος, τέλος, έξοδα, συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης, συνδρομές κλπ) με το οποίο θα επιβαρυνθούμε.
 • Τη διάρκεια ισχύος της τιμής ή της προσφοράς.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη για μια αγορά μας; Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης;

Σήμερα μπορούμε να αγοράσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συνάπτοντας μια σύμβαση τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου κλπ. Τι γίνεται όμως αν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας ή αν δεν διαβάσαμε τα «ψιλά γράμματα» του συμβολαίου πριν τη σύναψη της σύμβασης και εκ των υστέρων ανακαλύψουμε ότι οι όροι της δεν μας ικανοποιούν ή αν απλά το μετανιώσαμε;

Ο νόμος μας δίνει την ευχέρεια να μπορούμε να υπαναχωρήσουμε από την σύμβαση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αναιτιολόγητα. Ειδικά για τις συμβάσεις που συνάπτονται εκτός καταστήματος έχουμε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών (30 ημερών για υπηρεσίες γυμναστηρίων και κέντρων αδυνατίσματος), εκτός και αν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία.

Προσοχή: Δεν υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε χρήματα στην περίπτωση παραλαβής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η δε έλλειψη απάντησης στον προμηθευτή από μέρους μας δεν συνιστά συναίνεση.

Πώληση καταναλωτικών προϊόντων

Πότε έχουμε δικαίωμα επισκευής, τεχνικής υποστήριξης, ανταλλακτικών;

Ο προμηθευτής οφείλει να μας παρέχει γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα (εκτός από τα απλά στη χρήση τους προϊόντα) ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση των προϊόντων καθώς και να μας ενημερώνει για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή τους.

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέρα από τον αναγκαίο χρόνο, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση.

Επίσης εάν κατά το ίδιο διάστημα ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

Σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση ανανεώνεται για όλη τη διάρκεια της ως προς το νέο προϊόν ή το ανταλλακτικό που χρησιμοποιήθηκε στην επισκευή.

Ο προμηθευτής οφείλει να μας ενημερώνει για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και να μας εξασφαλίζει μέσα σ’ αυτό το διάστημα την επισκευή και την προμήθεια ανταλλακτικών ακόμη και αν το προϊόν δεν βρίσκεται εντός των ορίων της εγγύησης.

Πηγή:www.capital.gr

Κατηγορίες: Tips οικονομίας